Forskningsdagene

Profitt kontra helse?

Published July 6, 2015

Sunt kosthold for alle og matproduksjon i et bærekraftig perspektiv. Hvordan kan politikk, forskning og næring samarbeide bedre?

Forskningsrådet og EAT har gått sammen om et fellesarrangement der dette er temaet, og anledningen er Forskningsdagene. I lys av den stadig økende etterspørselen etter mat som er sunn, smakfull og bærekraftig, og at regjeringen ønsker å fremme sunn mat, vil vi rette oppmerksomheten mot globale utfordringer knyttet til mat og helse, økt bærekraftig matproduksjon og mattrygghet.

Målet med seminaret er:

  • Engasjere politikere, blant annet gjennom å synliggjøre betydning av god politikk på disse områdene
  • Bidra til å skape et felles grunnlag for bedre forståelse mellom akademia og næringslivet – profitt kontra helse.
  • Nå ut med dagens kunnskapsstatus.
  • Produsere en seminarrapport.

Målgrupper:

Politikere, representanter fra departementer, forskere, forskningsledere, Norsk næringsmiddelindustri (blått og grønt) – produsenter og leverandører, virkemiddelapparat, bransjeorganisasjoner.

Foreløpig program:

10.00-10.15 Velkommen
Arvid Hallen, Norges forskningsråd og Gunhild Stordalen, EAT

10.15-11.15 Framstille problemstilling og utfordringer
Akademikere, forskere, eksperter innleder, belyser tema fra forskjellige vinklinger, adressere hvorfor vi er her, etablere problemforståelsen

11.30-13.00 Fokusere/legge vekt på løsningene
Panel med stakeholders

13.00-14.00 Lunsj med minglediskusjoner

14.00-16.00
Rundebord eksperter

Møteleder: divisjonsdirektør Fridtjof Unander, Forskningsrådet

Sett av dagen! Påmelding og mer detaljert program kommer i august. 

Mat er hovedtema under årets Forskningsdagene.